Manager Sprzedaży

Andrzej Słowik

Odpowiedzialny i zorientowany na osiąganie wysokich wyników Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą w powierzonym regionie. Potrafię budować w zespole postawę prokliencką i prosprzedażową. Chętnie wprowadzam nowe rozwiązania stymulujące sprzedaż i kreuje profesjonalny wizerunek wewnątrz i na zewnątrz firmy. Komunikatywny i wysoce zmotywowany. Identyfikuje się z celami biznesowymi firmy. Gotowy podjąć nowe wyzwania zawodowe.

Projects

 1. https://andrzejslowik.com/................................................[ HTML5, CSS3 ]

Doświadczenie zawodowe

Kierownik Mikroregionu Poznań

P4 Sp. z O.O. | Wynalazek 1; 02-677 Warszawa

11/2016 - obecnie

 • Realizacja ilościowych i jakościowych celów sprzedażowych
 • Zarządzanie 60 osobowym zespołem rozproszonym
 • Współpraca z partnerami biznesowymi
 • Koordynowanie pracy podległego regionu Doradców Biznesowych Agencyjnych
 • Organizacja warsztatów sprzedażowych i prowadzeniem szkoleń
 • Prezentacja oferty podczas spotkań z Doradcami Biznesowymi
 • Dbanie o rozwój wiedzy Doradców Biznesowych Agencyjnych
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami
 • Monitorowanie działań konkurencji w podległym obszarze

Kierownik ds. Klientów Korporacyjnych

Netia S.A. | Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa

06/2016 - 11/2016

 • Współpraca z firmami zewnętrznymi
 • Tworzenie raportów i prezentacji
 • Zarządzanie zespołem
 • Obsługa klientów w zakresie produktów ICT
 • Projektowanie rozwiązań ICT dla klienta
 • Prowadzenie szkoleń dla klientów
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami

Koordynator handlowy ds. rynku biznesowego

T-Mobile Polska S.A. | Marynarska 12; 02-674 Warszawa

10/2008 - 04/2016

 • Realizacja ilościowych i jakościowych celów sprzedażowych
 • Zarządzanie 30 osobowym zespołem rozproszonym
 • Współpraca z partnerami biznesowymi
 • Utrzymywanie i rozwój relacji handlowych ze strukturą agencyjną
 • Koordynowanie pracy podległego regionu Doradców Biznesowych Agencyjnych
 • Organizacja warsztatów sprzedażowych i prowadzeniem szkoleń
 • Dbanie o rozwój wiedzy Doradców Biznesowych Agencyjnych
 • Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z klientami
 • Monitorowanie działań konkurencji w podległym obszarze

Edukacja

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Turystyka i Rekreacja

10.2006 - 06.2010